DAJ Timiș a dat startul la programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate 2023-2024

DAJ Timiș a dat startul la programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate

Direcția pentru Agricultură Timiș anunță aprobarea Guvernului pentru programul de
susținere a producției de legume cultivate în spații protejate 2023-2024.

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în perioada 2023-2024, pentru susţinerea producţiei de legume cultivate în spaţii protejate, după cum urmează:

 • tomate – Solanum lycopersicum Lardei gras şi/sau lung şi/sau gogoşar – Capsicum annuum L
 • Castraveţi – Cucumis sativus L
 • Fasole păstăi – Phaseolus vulgaris L
 • Salată – Lactuca sativa L
 • Spanac – Spinacea oleracea L
 • Ceapă verde – Allium cepa L

https://www.mbanews.ro/cnair-a-desemnat-castigatorul-pentru-proiectare-si-executie-a-autostrazii-sibiu-fagaras/

Schema de ajutor de minimis se acordă:

 • producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2024
 • producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de legume în spaţii protejate, beneficiarii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

 • să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
 • să utilizeze o suprafaţă cumulată de spaţii protejate de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de tomate, ardei gras şi/sau lung şi/sau gogoşar, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde;
 • să marcheze suprafaţa prevăzută , la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere legume, perioada 2023-2024, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timis“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
 • să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii de legume;
 • să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate în anul 2023, respectiv la data depunerii cererii;
 • să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, avizat de OFJ;
 • să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare;
 •  să obţină legume care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiţie care se verifică conform prevederilor art. 12 alin. (3) 

https://www.mbanews.ro/daj-timis-da-startul-platilor-pentru-despagubirile-de-seceta/

Producţiile minime prevăzute la sunt următoarele:
3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;
2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras şi/sau lung şi/sau gogoşar;
4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveţi;
1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;
10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;
1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;
100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.

Documentele necesare:

 • copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit;
 • copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;
 • împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;
 • copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
 • dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 • adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză

 Cererea, însoțită de documentele necesare poate fi transmisă la DAJ Timiș prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat sau la sediul instituției noastre în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, printr-o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

Valorificarea producției se face până in perioada  20 occtombrie  2023 -31 ianuarie 2024

Sprijinul financiar de ajutor de minimis este de maximum 1.000 euro inclusiv/1.000 mp/beneficiar.

Dovada obţinerii producţiei de legume obţinute în spaţii protejate prevăzută la o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare pentru legumele care fac obiectul programului precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de OFJ care se dupen la sediul DAJ pana cel tarziu la data de 9 februarie 2024 inclusiv.

Lasă un răspuns