Timiș: 2409 oferte de vânzare a terenurilor agricole în extravilan

2409 oferte de vânzare a terenurilor agricole în extravilan

În prima jumătate a anului 2023, la nivelul județul Timiș au fost depuse 2409 oferte de vânzare a terenurilor agricole aflate în extravilan. 

De asemenea, Direcția pentru Agricultură Timiș a eliberat nu mai puțin de 977 de avize pozitive Legii 17 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, din care 786 avize preemptori și 191 avize pentru potențiali cumpărători. Termenul de eliberare a avizului este de 55 de zile lucrătoare pentru solicitările preemptori iar pentru potențiali cumpărători se mai adauga 30 de zile calendaristice.

https://www.mbanews.ro/sectorul-fructe-legume-luat-la-puricat-de-inspectorii-daj-timis/

Va reamintim că Legea 17 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului are ca scop:

  •  asigurarea securităţii alimentare, protejarea intereselor naţionale şi exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;
  •  stabilirea unor măsuri privind reglementarea vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan;
  •  comasarea terenurilor agricole în vederea creşterii dimensiunii fermelor agricole şi constituirea exploataţiilor viabile economic.

Înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi a dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale.

Lasă un răspuns